Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 2.40
 • 17.60
 • 400.00
 • 29.90
 • 21
 • 12
 • 3.50
 • 17.50
 • 394.00
 • 29
 • 20
 • 5.40
 • 11.50
 • 325.00
 • 36.80
 • 25
 • 8.20
 • 9.40
 • 46.70
 • 10.40
 • 18.60
 • 25.00
 • 26
 • 19.30
 • 450.00
 • 22
 • 2.60
 • 14.20
 • 390.00
 • 35.00
 • 16
 • 10
 • 3.90
 • 8.70
 • 33.10
 • 18