Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 6.50
 • 14.30
 • 325.00
 • 20
 • 2.40
 • 6.20
 • 331.00
 • 22
 • 11
 • 3.20
 • 11.20
 • 291.00
 • 17
 • 2.20
 • 8.90
 • 343.00
 • 59.00
 • 11
 • 2.30
 • 8.30
 • 62.30
 • 15.20
 • 19.90
 • 51.80
 • 16
 • 31.00
 • 485.00
 • 0.37
 • 31
 • 63.60
 • 10
 • 7
 • 1.70
 • 4.80
 • 59.20
 • 22