Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 1.10
 • 6.60
 • 310.00
 • 22
 • 2.20
 • 9.30
 • 220.00
 • 35
 • 3
 • 1.70
 • 10.30
 • 358.00
 • 34
 • 1.60
 • 9.30
 • 326.00
 • 107.30
 • 16
 • 3.20
 • 4.70
 • 104.60
 • 2.60
 • 8.30
 • 120.00
 • 33
 • 21.30
 • 419.00
 • 0.15
 • 29
 • 128.60
 • 26
 • 6
 • 1.70
 • 3.40
 • 125.30
 • 24