Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 6.80
 • 22.50
 • 383.00
 • 100.60
 • 50
 • 16
 • 4.80
 • 9.20
 • 337.00
 • 48
 • 21
 • 3.00
 • 12.30
 • 341.00
 • 40
 • 6.10
 • 12.20
 • 342.00
 • 106.70
 • 66
 • 3.60
 • 11.50
 • 96.60
 • 5.60
 • 10.70
 • 108.30
 • 67
 • 37.70
 • 396.00
 • 66
 • 5.40
 • 12.10
 • 317.00
 • 108.60
 • 44
 • 15
 • 4.30
 • 6.20
 • 111.40
 • 90