Aktualności

W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach poziomu alarmowego (PI=150 ug/m3) oraz poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 18.01.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia tych poziomów w…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniach 18 i 19.01.2021 r. na obszarze: m. Łódź- środkowo-południową część miasta, północną część Łodzi przy…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 17.12.2020 r. na obszarze miasta Aleksandrów Łódzki, miasta Łódź, miasta Łowicz, miasta Radomsko, miasta Zgierz,…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 14.12.2020 r. na obszarze miasta Łódź, miasta Zgierz oraz gminy Zgierz.   Link do prognozy:…
piątek, 06 listopad 2020 14:06

NOWE PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA UCHWALONE

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 15 września 2020r. uchwalił nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego. Nowe programy wraz z planami działań krótkoterminowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021r.   Program dla strefy łódzkiej Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r. poz. 512 z późn zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r.…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r.…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 19.12.2019 r. na obszarze powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 26.11.2019 r. na obszarze powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego. Link do…
środa, 08 maj 2019 12:16

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi), w terminie do 30 czerwca 2027…
WSPARCIE FINANSOWE DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU   Informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło Konkurs Ofert Azbest  2019!. Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1 Jednocześnie przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił…
W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych i prognozowanym utrzymywaniem się wysokich stężeń zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy…
W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych oraz przekroczeniem poziomu informowania na stanowisku pomiarowym w Radomsku zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy)…
poniedziałek, 05 listopad 2018 12:23

NORMY JAKOŚCI WĘGLA

Od 4 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz sposobu badania jakości tych paliw. Przepisy te zawarte są w czterech rozporządzeniach Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw…
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2018r. poz. 913 ze zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2018r. poz. 913 ze zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z…
środa, 02 maj 2018 12:26

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WESZŁA W ŻYCIE

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawiewprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.…
Strona 1 z 3