BRAK WYNIKÓW POMIARÓW

Data publikacji: 11.12.2017

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 8 grudnia 2017r. nastąpiła awaria związana z przesyłaniem danych z automatycznych stacji pomiarów jakości powietrza. Obecnie trwają prace mające na celu usunięcie awarii.

Link do informacji WIOŚ (komunikat).