UWAGA!!! MOŻLIWE PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Data publikacji: 17.12.2020

W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 17.12.2020 r. na obszarze miasta Aleksandrów Łódzki, miasta Łódź, miasta Łowicz, miasta Radomsko, miasta Zgierz, gminy Ładzice oraz gminy Zgierz.

Link do prognozy: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

 Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego Mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,

 • wspólne podróżowanie,

 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,

 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,

 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,

 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni; pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych; zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni; unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.; korzystanie z porad medycznych,

 • stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,

 • ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,

 • jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,

 • ograniczenie spalania w kominkach,

 • śledzenie:

 

Treść komunikatu.