UWAGA!!! W DNIU 26.03.2021 r. MOŻLIWE PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Data publikacji: 26.03.2021

W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniu poziomu informowania (100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 25.03.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia poziomu alarmowego (150 ug/m3) w dniu 26.03.2021 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 26.03.2021 r. obejmuje: m. Radomsko (obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia).

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego Mieszkańcom zaleca się:

 • ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce;

 • ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni;

 • unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania przekroczenia lub ryzyka przekroczenia poziomu informowania;

 • ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz;

 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty;

 • ograniczenie wszelkich prac powodujących nadmierne pylenie, takie jak:

  • prace rozbiórkowe,

  • prace kamieniarskie,

  • zamiatanie mechaniczne na sucho;

 • zrezygnowanie z palenia w kominkach (nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów pozostałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania).

Dla obszaru objętego ryzykiem przekroczenia poziomu alarmowego zakazuje się palenia w kominkach (nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów pozostałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania).

Treść komunikatu.