Aktualności

czwartek, 16 czerwiec 2016 12:27

Aktualizacja programów ochrony powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja łódzka oraz projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej. Treść powyższych projektów została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego…
Lepsza jakość powietrza to cel Działania IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie to wspiera realizację przedsięwzięć w zakresie: budowy pasywnych, inaczej energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w…
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2016 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin: Edukacja…
Strona 3 z 3