Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2016 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin: Edukacja…
Strona 3 z 3