Aktualności

czwartek, 10 listopad 2016 08:13

Debata o czystości powietrza

W dniu 8 listopada 2016 r. w redakcji Dziennika Łódzkiego odbyła się debata dotycząca poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim, w której wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkiego Funduszu…
W dniu 19.10.2016 r. w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja poświęcona możliwości poprawy jakości powietrza i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, w której jako prelegenci wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W wystąpieniu wymienione zostały…
W dniach 29 września oraz 7 października 2016 roku odbył się zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego cykl seminariów pt. „PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM” - narzędzie poprawy jakości powietrza. Seminaria dedykowane były dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa…
Mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli samorządów województwa łódzkiego do udziału w seminarium pt. „PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM” - narzędzie poprawy jakości powietrza. Cele spotkania: przybliżenie wiedzy na temat programów ochrony powietrza, przedstawienie obowiązków wynikających z programów ochrony powietrza, wskazanie…
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach – to cel programu „Poprawa jakości powietrza”, na który NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł. Wnioski na Część…
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatuDziałanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego Więcej szczegółów na…
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.: w przypadku podpisania wniosku przy użyciu…
czwartek, 16 czerwiec 2016 12:27

Aktualizacja programów ochrony powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja łódzka oraz projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej. Treść powyższych projektów została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego…
Lepsza jakość powietrza to cel Działania IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie to wspiera realizację przedsięwzięć w zakresie: budowy pasywnych, inaczej energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w…
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2016 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin: Edukacja…
Strona 3 z 3