Aktualności

Programy Priorytetowe WFOŚiGW w Łodzi wdrażane od roku 2017Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opublikował listę Programów Priorytetowych wdrażanych od 2017 roku (link).Na szczególną uwagę zasługuje program o nazwie Program Ograniczania Niskiej Emisji dla jednostek samorządu terytorialnego…
W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju (link: EKO-prognoza).W…
środa, 04 styczeń 2017 14:10

REPORTAŻ O SMOGU W POLSCE

W dniu 3 stycznia w programie CZARNO NA BIAŁYM emitowanym na antenie TVN24 przedstawiono cykl reportaży poświęconych problemowi zanieczyszczenia powietrza w Polsce.Reportaże dostępne są również na stronie internetowej http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m. Poszczególne reportaże znajdują się pod poniższymi linkami:http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/smog-w-kalwarii-zebrzydowskiej,704318.html,http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/jak-zanieczyszczone-powietrze-wplywa-na-nasze-zdrowie,704317.html,http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/w-polsce-najgorsze-powietrze-w-europie,704316.html.
piątek, 16 grudzień 2016 10:49

PODWYŻSZONE STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO

W związku z podwyższonymi stężeniami pyłu zawieszonego PM10 odnotowywanymi na niektórych stanowiskach pomiarowych zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju…
piątek, 25 listopad 2016 16:04

Bieżące zalecenia na nadchodzące dni

W związku z prognozowanymi zmianami temperatur zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy). W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do szczegółowych zaleceń…
Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport dotyczący jakości powietrza w 2016 roku „Air quality in Europe — 2016 report”. Z raportu wynika, że pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym Polska i Bułgaria wypadają najgorzej w Unii Europejskiej. W przypadku benzo(a)pirenu Polska…
W dniu dzisiejszym (25.11.2016 roku) ukazał się dodatek do Dziennika Łódzkiego – EKO-DZIENNIK, zatytułowany „Oddychajmy czystym powietrzem!”, zawierający relację z debaty o czystości powietrza, cykl artykułów poświęconych jakości powietrza oraz wypowiedzi przedstawicieli urzędów i instytucji mających związek z ochroną powietrza…
Minister Środowiska Jan Szyszko wypowiedział się na temat jakości powietrza w Polsce, wskazując że: „Zanieczyszczenie powietrza to niezwykle ważny problem środowiskowy, który trzeba rozwiązać. Bez czystego powietrza nie będzie bowiem zrównoważonego rozwoju”.Więcej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. LINK
czwartek, 10 listopad 2016 08:13

Debata o czystości powietrza

W dniu 8 listopada 2016 r. w redakcji Dziennika Łódzkiego odbyła się debata dotycząca poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim, w której wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkiego Funduszu…
W dniu 19.10.2016 r. w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja poświęcona możliwości poprawy jakości powietrza i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, w której jako prelegenci wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W wystąpieniu wymienione zostały…
W dniach 29 września oraz 7 października 2016 roku odbył się zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego cykl seminariów pt. „PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM” - narzędzie poprawy jakości powietrza. Seminaria dedykowane były dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa…
Mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli samorządów województwa łódzkiego do udziału w seminarium pt. „PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM” - narzędzie poprawy jakości powietrza. Cele spotkania: przybliżenie wiedzy na temat programów ochrony powietrza, przedstawienie obowiązków wynikających z programów ochrony powietrza, wskazanie…
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach – to cel programu „Poprawa jakości powietrza”, na który NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł. Wnioski na Część…
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatuDziałanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego Więcej szczegółów na…
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.: w przypadku podpisania wniosku przy użyciu…
czwartek, 16 czerwiec 2016 12:27

Aktualizacja programów ochrony powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja łódzka oraz projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej. Treść powyższych projektów została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego…
Lepsza jakość powietrza to cel Działania IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie to wspiera realizację przedsięwzięć w zakresie: budowy pasywnych, inaczej energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w…
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2016 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin: Edukacja…
Strona 3 z 3