Stacje pomiarowe manualne (15)

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdKutnoWIOSMKoscius
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°22'05,47'', szerokość: 52°14'04,13''
 • Adres

  Kutno, Kościuszki 26

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdOpocznWIOSMPlKosci
 • Współrzędne geograficzne długość: 20°17'21,25'', szerokość: 51°22'33,03'
 • Adres

  Opoczno, Plac Kościuszki 15

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdPabianWIOSMKilinsk
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°21'19,75'', szerokość: 51°39'47,45''
 • Adres

  Pabianice, Kilińskiego 4

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdPiotrkWIOSAKrakPrz
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°41'49,04'', szerokość: 51°24'15,86''
 • Adres

  Piotrków Trybunalski, Krakowskie Przedmieście 13

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, PM2,5, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdRadomsWIOSMRolna2
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°26'52,73'', szerokość: 51°04'04,25''
 • Adres

  Radomsko, Rolna 2

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdRawaMaWIOSMNiepodl
 • Współrzędne geograficzne długość: 20°15'02,05'', szerokość: 51°45'39,15'
 • Adres

  Rawa Mazowiecka, Niepodległości 8

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdSieradWSSEMGrunwal
 • Współrzędne geograficzne długość: 18°43'02,40'', szerokość: 51°35'24,45''
 • Adres

  Sieradz, Grunwaldzka 28

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdSkiernWIOSMKonopni
 • Współrzędne geograficzne długość: 20°08'57,76'', szerokość: 51°57'15,53''
 • Adres

  Skierniewice, Marii Konopnickiej 5

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdTomaszWIOSMSwAnton
 • Współrzędne geograficzne długość: 20°01'00,43'', szerokość: 51°31'34,53''
 • Adres

  Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 43/45

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdTomaszWIOSMSwAnton
 • Współrzędne geograficzne długość: 20°01'00,43'', szerokość: 51°31'34,53''
 • Adres

  Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 43/45

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdZdWolaWIOSMKrolews
 • Współrzędne geograficzne długość: 18°56'24,44'', szerokość: 51°36'05,18'
 • Adres

  Zduńska Wola, Królewska 10

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdLodzWSSEMLegiono
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°27'10,57'', szerokość: 51°46'35,10''
 • Adres

  Łódź, Legionów 1

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, PM2,5, B(a)P, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdLodzWSSEMRudzka
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°26'05,43'', szerokość: 51°42'20,09''
 • Adres

  Łódź, Rudzka 60

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdLodzWIOSACzernik
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°31'47,23'', szerokość: 51°45'28,98''
 • Adres

  Łódź, Czernika 1/3

 • Parametry mierzone na stacji

  PM2,5

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji LdLowSienkie
 • Współrzędne geograficzne długość: 19°56'22,39'', szerokość: 52°06'21,07''
 • Adres

  Łowicz, ul. Henryka Sienkiewicza 62

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P