Informacje i ostrzeżenia o przekroczeniach

KOMUNIKATY PUBLIKOWANE PRZEZ
INSPEKGJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA

ROK 2020

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 17.01.2020 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 16.01.2020 r. Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji LdRadomsRoln – Radomsko, ul. Rolna 2 – 117,7 ug/m3.

treść powiadomienia

 

Lata poprzednie