Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z PLANAMI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA

PLANY DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

 

NOWE PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z PLANAMI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Nowe programy ochrony powietrza wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021r.