Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z PLANAMI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

[accordion] [item title="AGLOMERACJA ŁÓDZKA"]

Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10[/item] [item title="STREFA ŁÓDZKA"]

Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

[/item] [/accordion]

PLANY DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

[accordion] [item title="AGLOMERACJA ŁÓDZKA"]

Z uwagi na przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego

[item title="STREFA ŁÓDZKA"]

Z uwagi na przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego