Źródła finansowania

[accordion][item title="Dotacje i dofinansowanie z WFOŚiGW"](przejdź do strony www)

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów:

  • Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii - II edycja (więcej)

Oferta dla osób fizycznych: 

  • nabory zakończone

 

[/item]

 

[item title="Dofinansowanie z programów NFOŚiGW"] (przejdź do strony www)

Środki krajowe:

  • Program KAWKA -  likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii (więcej) PROGRAM ZAWIESZONY (SZCZEGÓŁY)

  • Program GAZELA BIS - niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski (więcej)

  • Program RYŚ - termomodernizacja budynków jednorodzinnych (więcej) PROGRAM ZAWIESZONY (SZCZEGÓŁY)

  • Program BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii (więcej)

  • Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych (więcej)

  • I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (więcej)

[/item] 

 

[item title="Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego"]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (przejdź do strony www)

[/item] [/accordion]