Łódź-Gdańska 16

Informacje o stacji

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji:

  LdLodzGdansk

 • Współrzędne geograficzne:

  długość: 19°27'03,24'',

  szerokość: 51°46'31,48''

 • Adres:

  Łódź, Gdańska 16

 • Parametry mierzone na stacji:

  SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5

Dane z ostatniej doby

Data 2018-03-23 23:00:00

Dodatkowe informacje

Kod krajowy stacji:
LdLodzWIOSAGdanska

Kod miedzynarodowy:

Gmina:
Łódź

Miasto:
Łódź

Adres:
Łódź, Gdańska 16

Nazwa strefy:
aglomeracja łódzka

Kod strefy:
PL1001

Typ pomiaru:
automatyczny

Czas uśredn.:
1-godzinny

Data uruchomienia:
2012-01-01

Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna

Typ stacji:
tło miejskie

Dł. geogr.:
19°27'03,24''

Sz. geogr.:
51°46'31,48''

Wys. [m n.p.m.]:
206

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
miejski

Typ urbanistyczny:
miasto > 500 tys.

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilka km

Obszar reprezentatywności:
Łódź, dzielnica Łódź-Śródmieście

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
55000


Otoczenie_N:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_E:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_S:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_W:
obiekty handlowe, usługowe, szkoły, biur


Analizator Chromatotec GC 866
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów benzenu, toluenu oraz ksylenu za pomocą metody referencyjnej – analiza in situ metodą chromatografii gazowej z detekcją typu FID, zgodnie z metodą PN-EN 14662-3:2008

Analizator Teom 1400a
rok produkcji: 2002
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – mikrowaga oscylacyjna

Analizator Thermo 42i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą metody referencyjnej – chemiluminescencja, zgodnie z metodą PN-EN 14211: 2012

Analizator Thermo 43i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku siarki za pomocą metody referencyjnej – fluorescencja w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14212: 2012

Analizator Thermo 48i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów tlenku węgla za pomocą metody referencyjnej – niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni, zgodnie z metodą PN-EN 14626: 2012

Analizator Thermo 49i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ozonu metodą referencyjną – fotometria w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14625: 2012

Analizator Thermo 5014i
rok produkcji: 2014
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 10 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – osłabienie promieniowania beta