Łódź-Jana Pawła II 15

Informacje o stacji

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji:

  LdLodzJanPaw

 • Współrzędne geograficzne:

  długość: 19°26'5,73'',

  szerokość: 51°45'16,61''

 • Adres:

  Łódź, al. Jana Pawła II 15

 • Parametry mierzone na stacji:

  NO2, CO, PM10, Benzen

Dane z ostatniej doby

Data 2018-03-24 00:00:00
 • CO (687.00 [µg/m3])
 • NO2 (46.70 [µg/m3])
 • Benzen (2.02 [µg/m3])
 • PM10 (82 [µg/m3])

Dodatkowe informacje

Kod krajowy stacji:
LdLodzJanPaw

Kod miedzynarodowy:

Gmina:
Łódź

Miasto:
Łódź

Adres:
Łódź, al. Jana Pawła II 15

Nazwa strefy:
aglomeracja łódzka

Kod strefy:
PL1001

Typ pomiaru:
automatyczny

Czas uśredn.:
1-godzinny

Data uruchomienia:
2015-11-01

Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna

Typ stacji:
komunikacyjna

Dł. geogr.:
19°26'5,73''

Sz. geogr.:
51°45'16,61''

Wys. [m n.p.m.]:
126

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
miejski

Typ urbanistyczny:
miasto > 500 tys.

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
transport drogowy

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m

Obszar reprezentatywności:
otoczenie al. Jana Pawła II

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
5000


Otoczenie_N:
obszar przemysłowy - magazyny, bocznice kolejowe

Otoczenie_E:
droga (10-100 tys. poj./dobę)

Otoczenie_S:
obszar przemysłowy - magazyny, bocznice kolejowe

Otoczenie_W:
tory kolejowe


Analizator API 200A
rok produkcji: 2003
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą metody referencyjnej – chemiluminescencja, zgodnie z metodą PN-EN 14211: 2012

Analizator API 300
rok produkcji: 2003
przeznaczony do ciągłych pomiarów tlenku węgla za pomocą metody referencyjnej – niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni, zgodnie z metodą PN-EN 14626: 2012

Analizator MLU 950
rok produkcji: 2003
przeznaczony do ciągłych pomiarów benzenu, toluenu oraz ksylenu za pomocą metody referencyjnej – analiza in situ metodą chromatografii gazowej z detekcją typu PID, zgodnie z metodą PN-EN 14662-3:2008

Analizator Teom 1400a
rok produkcji: 2002
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – mikrowaga oscylacyjna