Pabianice-Polfa

Informacje o stacji

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji:

  LdPabiKonsta

 • Współrzędne geograficzne:

  długość: 19°22'07,26'',

  szerokość: 51°40'04,73''

 • Adres:

  Pabianice, Konstantynowska

 • Parametry mierzone na stacji:

  SO2, NO2, O3, PM10

Dane z ostatniej doby

Data 2018-03-23 23:00:00

Dodatkowe informacje

Kod krajowy stacji:
LdPabianWIOSAKonstan

Kod miedzynarodowy:
PL0104A

Gmina:
Pabianice

Miasto:
Pabianice

Adres:
Pabianice, Konstantynowska

Nazwa strefy:
aglomeracja łódzka

Kod strefy:
PL1001

Typ pomiaru:
automatyczny

Czas uśredn.:
1-godzinny

Data uruchomienia:
2003-11-01

Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna

Typ stacji:
w strefie oddziaływania przemysłu / zakładu

Dł. geogr.:
19°22'07,26''

Sz. geogr.:
51°40'04,73''

Wys. [m n.p.m.]:
186

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
miejski

Typ urbanistyczny:
miasto 50-250 tys.

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
procesy produkcyjne

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilka km

Obszar reprezentatywności:
Pabianice, północna część miasta

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
5000


Otoczenie_N:
park, tereny rekreacyjne

Otoczenie_E:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_S:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_W:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna


Analizator Teom 1405F
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 10 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – mikrowaga oscylacyjna. Zastosowana metoda pomiaru w tym typie analizatora pozwala na rozróżnienie lotnych i nielotnych składników pyłu PM

Analizator Thermo 42i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą metody referencyjnej – chemiluminescencja, zgodnie z metodą PN-EN 14211: 2012

Analizator Thermo 43i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku siarki za pomocą metody referencyjnej – fluorescencja w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14212: 2012

Analizator Thermo 49i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ozonu metodą referencyjną – fotometria w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14625: 2012