Parzniewice

Informacje o stacji

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji:

  LdParzniWIOSAParznie

 • Współrzędne geograficzne:

  długość: 19°31'03,20'',

  szerokość:  51°17'28,23''

 • Adres:

  Parzniewice, ujęcie wody

 • Parametry mierzone na stacji:

  SO2, NO2,  O3

Dane z ostatniej doby

Data 2018-03-24 00:00:00
 • NO2 (43.20 [µg/m3])
 • o3 (8.20 [µg/m3])
 • So2 (7.80 [µg/m3])

Dodatkowe informacje

Kod krajowy stacji:
LdParzniWIOSAParznie
Kod miedzynarodowy:
PL0105A
Gmina:
Wola Krzysztoporska
Miasto:
Parzniewice
Adres:
Parzniewice, ujęcie wody
Nazwa strefy:
strefa łódzka
Kod strefy:
PL1002
Typ pomiaru:
automatyczny
Czas uśredn.:
1-godzinny
Data uruchomienia:
2003-10-17
 
Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna
Typ stacji:
tło regionalne
Dł. geogr.:
19°31'03,20''
Sz. geogr.:
51°17'28,23''
Wys. [m n.p.m.]:
166
Typ ochronny:
zwykły
Typ obszaru:
pozamiejski
Typ urbanistyczny:
rolniczy ob. pozamiejski
Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
rolnictwo
Reprezentatywność wg JPOAT:
kilka km
Obszar reprezentatywności:
 
Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
 
Otoczenie_N:
 
Otoczenie_E:
 
Otoczenie_S:
 
Otoczenie_W:
 
Analizator API 100A
rok produkcji: 2003
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku siarki za pomocą metody referencyjnej – fluorescencja w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14212: 2012

 

Analizator API 200A
rok produkcji: 2003
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą metody referencyjnej – chemiluminescencja, zgodnie z metodą PN-EN 14211: 2012

 

Analizator API 400
rok produkcji: 2003
przeznaczony do ciągłych pomiarów ozonu metodą referencyjną – fotometria w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14625: 2012

 

Dodatkowe informacje

Kod krajowy stacji:
LdParzniWIOSAParznie

Kod miedzynarodowy:
PL0105A

Gmina:
Wola Krzysztoporska

Miasto:
Parzniewice

Adres:
Parzniewice, ujęcie wody

Nazwa strefy:
strefa łódzka

Kod strefy:
PL1002

Typ pomiaru:
automatyczny

Czas uśredn.:
1-godzinny

Data uruchomienia:
2003-10-17

Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna

Typ stacji:
tło regionalne

Dł. geogr.:
19°31'03,20''

Sz. geogr.:
51°17'28,23''

Wys. [m n.p.m.]:
166

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
pozamiejski

Typ urbanistyczny:
rolniczy ob. pozamiejski

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
rolnictwo

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilka km

Obszar reprezentatywności:

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:


Analizator Chromatotec GC 866
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów benzenu, toluenu oraz ksylenu za pomocą metody referencyjnej – analiza in situ metodą chromatografii gazowej z detekcją typu FID, zgodnie z metodą PN-EN 14662-3:2008

Analizator Teom 1400a
rok produkcji: 2002
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – mikrowaga oscylacyjna

Analizator Thermo 42i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą metody referencyjnej – chemiluminescencja, zgodnie z metodą PN-EN 14211: 2012

Analizator Thermo 43i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku siarki za pomocą metody referencyjnej – fluorescencja w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14212: 2012

Analizator Thermo 48i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów tlenku węgla za pomocą metody referencyjnej – niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni, zgodnie z metodą PN-EN 14626: 2012

Analizator Thermo 49i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ozonu metodą referencyjną – fotometria w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14625: 2012

Analizator Thermo 5014i
rok produkcji: 2014
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 10 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – osłabienie promieniowania beta