Zgierz-Śródmieście

Informacje o stacji

Dodatkowe informacje

 • Kod krajowy stacji:

  LdZgieMielcz

 • Współrzędne geograficzne:

  długość: 19°25'16,43'',

  szerokość: 51°51'24,09''

 • Adres:

  Zgierz, Mielczarskiego 1

 • Parametry mierzone na stacji:

  SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5

Dane z ostatniej doby

 • CO (932.00 [µg/m3])
 • NO2 (46.60 [µg/m3])
 • PM10 (85 [µg/m3])
 • So2 (13.40 [µg/m3])
 • PM2.5 (72 [µg/m3])

Dodatkowe informacje

Kod krajowy stacji:
LdZgierzWIOSAMielcza

Kod miedzynarodowy:
PL0115A

Gmina:
Zgierz

Miasto:
Zgierz

Adres:
Zgierz, Mielczarskiego 1

Nazwa strefy:
aglomeracja łódzka

Kod strefy:
PL1001

Typ pomiaru:
automatyczny

Czas uśredn.:
1-godzinny

Data uruchomienia:
2003-09-01

Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna

Typ stacji:
tło miejskie

Dł. geogr.:
19°25'16,43''

Sz. geogr.:
51°51'24,09''

Wys. [m n.p.m.]:
189

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
miejski

Typ urbanistyczny:
miasto 50-250 tys.

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilka km

Obszar reprezentatywności:
Zgierz, wschodnia część centrum miasta

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
15000


Otoczenie_N:
park, tereny rekreacyjne

Otoczenie_E:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_S:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna

Otoczenie_W:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna


Analizator Teom 1405dF (PM 10)
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 10 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – mikrowaga oscylacyjna. Zastosowana metoda pomiaru w tym typie analizatora pozwala na rozróżnienie lotnych i nielotnych składników pyłu PM

Analizator Teom 1405dF (PM 2,5)
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 za pomocą metody równoważnej do metody referencyjnej – mikrowaga oscylacyjna. Zastosowana metoda pomiaru w tym typie analizatora pozwala na rozróżnienie lotnych i nielotnych składników pyłu PM

Analizator Thermo 42i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu za pomocą metody referencyjnej – chemiluminescencja, zgodnie z metodą PN-EN 14211: 2012

Analizator Thermo 43i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku siarki za pomocą metody referencyjnej – fluorescencja w nadfiolecie, zgodnie z metodą PN-EN 14212: 2012

Analizator Thermo 48i
rok produkcji: 2013
przeznaczony do ciągłych pomiarów tlenku węgla za pomocą metody referencyjnej – niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni, zgodnie z metodą PN-EN 14626: 2012

 • 13.40
 • 46.60
 • 932.00
 • 85
 • 72
 • 7.80
 • 43.20
 • 8.20
 • 46.70
 • 687.00
 • 2.02
 • 82
 • 7.20
 • 45.20
 • 721.00
 • 6.90
 • 65
 • 62