Aktualności

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.  U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo…
czwartek, 01 kwiecień 2021 12:09

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego…
W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniu poziomu informowania (100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 25.03.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia poziomu alarmowego (150 ug/m3) w dniu 26.03.2021 r.…
W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniu poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 24.02.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia tego poziomu w dniach 25.02.2021 r. na obszarze…
W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniu poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.02.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia tego poziomu w dniach 24 i 25.02.2021 r.…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniach 22 i 23.02.2021 r. Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 22.02.2021 r. obejmuje: powiat radomszczański.…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 18.02.2021 r. na obszarze: powiatu zgierskiego (rejon miasta Zgierz i Ozorków) i powiatu łowickiego (rejon…
W związku ze stwierdzonymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10.02.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia poziomu informowania w dniu 11.02.2021 r. na obszarze województwa łódzkiego.…
Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano informację o podpisaniu 28 stycznia 2021 r. przez Ministra Michałą Kurtykę „Porozumienia o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania…
Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano informację o uruchomieniu od 2 lutego naboru wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”. Zainteresowane banki – zarówno komercyjne, jak i zrzeszenia banków spółdzielczych – na złożenie swoich aplikacji…
W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach poziomu alarmowego (PI=150 ug/m3) oraz poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 18.01.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia tych poziomów w…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniach 18 i 19.01.2021 r. na obszarze: m. Łódź- środkowo-południową część miasta, północną część Łodzi przy…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 17.12.2020 r. na obszarze miasta Aleksandrów Łódzki, miasta Łódź, miasta Łowicz, miasta Radomsko, miasta Zgierz,…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 14.12.2020 r. na obszarze miasta Łódź, miasta Zgierz oraz gminy Zgierz.   Link do prognozy:…
piątek, 06 listopad 2020 14:06

NOWE PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA UCHWALONE

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 15 września 2020r. uchwalił nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego. Nowe programy wraz z planami działań krótkoterminowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021r.   Program dla strefy łódzkiej Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r. poz. 512 z późn zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r.…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r.…
Strona 1 z 3