Programy Priorytetowe WFOŚiGW w Łodzi wdrażane od roku 2017

Data publikacji: 11.01.2017

Programy Priorytetowe WFOŚiGW w Łodzi wdrażane od roku 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opublikował listę Programów Priorytetowych wdrażanych od 2017 roku (link).
Na szczególną uwagę zasługuje program o nazwie Program Ograniczania Niskiej Emisji dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności szkodliwych pyłów PM2,5, PM10 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza (treść programu priorytetowego).


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego
Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Okres wdrażania: 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 22 000 000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Źródło: WFOŚiGW w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl)