Komunikat WIOŚ w Łodzi z dnia 16.02.2017 roku dotyczący przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Data publikacji: 16.02.2017

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16.02.2017 roku dotyczący przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.     

treść komunikatu