Plan działań krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej dotyczący ozonu przyziemnego

Data publikacji: 01.03.2017

W dniu 28 lutego 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego pod pozycją 1047 została opublikowana Uchwała Nr XXXIV/429/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. LINK

Plan działań krótkoterminowych zawiera zakres działań krótkoterminowych skierowanych do społeczeństwa, grup ludności wrażliwej, organów administracji publicznej, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska. Realizacja wskazanych działań ma na celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń, a w przypadku wystąpienia przekroczeń ograniczenie skutków i czasu ich trwania.