Program ograniczania niskiej emisji - PONE

Data publikacji: 02.03.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił w dniu 1 marca 2017 roku nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu wymiany źródła ciepła obejmujące przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - PONE”.

Wnioski można składać w terminie od 1.03.2017 r. do 10.04.2017 r. do godz. 15:30 w siedzibie Funduszu.
Więcej szczegółów na stronie WFOŚiGW w Łodzi.