Spotkanie poświęcone walce ze smogiem

Data publikacji: 04.07.2017

W dniach 6 – 7 lipca do naszego województwa przyjadą międzynarodowi eksperci, którzy doradzą, jak walczyć ze smogiem w regionie. Gospodarzem spotkania będzie marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
Wizyta jest efektem spotkań marszałka, związanych z pełnioną przez niego funkcją pierwszego wiceprzewodniczące Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Komitecie Regionów. Celem spotkania jest omówienie z przedstawicielami Komisji Polityki Społecznej Komitetu Regionów oraz Dyrekcji ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej nowych technologii umożliwiających redukcję stężeń szkodliwych substancji w powietrzu, które powstają podczas spalania paliw kopalnych. W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości występowania o pieniądze unijne przez przedsiębiorstwa z regionu, w celu walki z zanieczyszczeniem powietrza (smogiem).
Wizyta realizowana jest we współpracy z Politechniką Łódzką, Miastem i Gminą Uniejów oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

 

Link do materiału źródłowego: http://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/walczymy-ze-smogiem