PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 08.05.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi),

w terminie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

(link do strony WFOŚiGW w Łodzi)

Beneficjenci:

Beneficjentami są osoby fizyczne:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

  2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 


Budżet na realizację celu programu w skali kraju wynosi do 103 mld zł, w tym:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld zł

  • dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld zł


Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

  • Dotacji

  • Pożyczki

  • Dotacji i pożyczki


Więcej szczegółów o programie znajduje się na stronach:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (link do strony)

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (link do strony)

  • Ministerstwo Środowiska (link do strony)


W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi za pośrednictwem infolinii 42 208 20 91