UWAGA!!! ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYSOKIMI STĘŻENIAMI PYŁU ZAWIESZONEGO

Data publikacji: 21.01.2019

W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych oraz przekroczeniem poziomu informowania na stanowisku pomiarowym w Radomsku zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju (linki: www.powietrze.gios.gov.pl oraz EKO-prognoza).
W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do poniższych zaleceń.

Mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,

 • wspólne podróżowanie,

 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,

 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,

 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,

 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni; pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych; zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni; unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.; korzystanie z porad medycznych,

 • stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,

 • ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,

 • jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,

 • ograniczenie spalania w kominkach,

 • śledzenie:

  • prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,

  • komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego.