WSPARCIE FINANSOWE DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU

Data publikacji: 11.03.2019

WSPARCIE FINANSOWE DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU

 

Informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło Konkurs Ofert Azbest  2019!. Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1


Jednocześnie przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił możliwość składania wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.
Zgodnie z obowiązującymi w roku bieżącym „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” można ubiegać się o dotację do 90% kosztu całkowitego zadania.
Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, z uwzględnieniem stanu realizacji planu finansowego na dany rok. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:
http://www.wfosigw.lodz.pl/skladanie-wnioskow-na-zadania-z-zakresu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-oraz-innych-podmiotow-w-ramach-dziedziny-gospodarka-odpadami-i-ochrona-powierzchni-,49,2255.html