NOWE PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA UCHWALONE

Data publikacji: 06.11.2020

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 15 września 2020r. uchwalił nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.

Nowe programy wraz z planami działań krótkoterminowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

 

Program dla strefy łódzkiej

Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

uchwała

prognoza oddziaływania na środowisko

pisemne podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Program dla strefy aglomeracja łódzka

Uchwała Nr XX/304/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka

uchwała

prognoza oddziaływania na środowisko

pisemne podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko