Porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”

Data publikacji: 02.02.2021

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano informację o podpisaniu 28 stycznia 2021 r. przez Ministra Michałą Kurtykę „Porozumienia o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” – na nowych, łatwiejszych zasadach – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić w lutym, o czym poinformuje m.in. na stronie programu „Czyste Powietrze”.

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawierającej informację: komunikat