UWAGA!!! MOŻLIWE PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Data publikacji: 11.02.2021

W związku ze stwierdzonymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10.02.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia poziomu informowania w dniu 11.02.2021 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 11.02.2021 r. obejmuje: Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych), Radomsko - obszar zlokalizowany w gminie miasto Radomsko (obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia).

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego Mieszkańcom zaleca się:

 • ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce;

 • ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni;

 • unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania przekroczenia lub ryzyka przekroczenia poziomu informowania;

 • ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz;

 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty;

 • ograniczenie wszelkich prac powodujących nadmierne pylenie, takie jak:

  • prace rozbiórkowe,

  • prace kamieniarskie,

  • zamiatanie mechaniczne na sucho;

 • zrezygnowanie z palenia w kominkach (nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów pozostałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania).

 

Treść komunikatu.