CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Data publikacji: 01.04.2021

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Zgodnie z treścią komunikatu, dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków określa się na 1 lipca 2021 r.

link do komunikatu: Dz. U. z 2021 r. poz. 583