Działanie priorytetowe IV.3 Ochrona powietrza RPO Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 25.05.2016

Lepsza jakość powietrza to cel Działania IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie to wspiera realizację przedsięwzięć w zakresie:

 

  • budowy pasywnych, inaczej energooszczędnych budynków użyteczności publicznej,
  • wymiany lub renowacji źródeł ciepła,
  • rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenia sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła,
  • budowy, przebudowy, modernizacji oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych.

W ramach działania nie będą wspierane inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe.

 

Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie w powiązaniu z innym projektem juz zrealizowanym, równolegle realizowanym, finansowanym przez beneficjenta w ramach środków własnych lub innego instrumentu wsparcia.

 

Ogłoszenie konkursu na Działanie IV.3 Ochrona powietrza przewidziane jest do końca miesiąca czerwca.

 Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego LINK