Aktualizacja programów ochrony powietrza

Data publikacji: 16.06.2016

Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja łódzka oraz projekt aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej. Treść powyższych projektów została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod adresem:

https://bip.lodzkie.pl/component/k2/item/779?Itemid=324