Szkolenie dla wnioskodawców POIiŚ 2014-2020 działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Data publikacji: 23.06.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (link)