Bieżące zalecenia na nadchodzące dni

Data publikacji: 25.11.2016

W związku z prognozowanymi zmianami temperatur zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy).


W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do szczegółowych zaleceń dostępnych pod linkiem zalecenia.