PODWYŻSZONE STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO

Data publikacji: 16.12.2016

W związku z podwyższonymi stężeniami pyłu zawieszonego PM10 odnotowywanymi na niektórych stanowiskach pomiarowych zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju (link: EKO-prognoza).


W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do szczegółowych zaleceń dostępnych pod linkiem zalecenia.