Aktualności

W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 19.12.2019 r. na obszarze powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.…
W związku z prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PI=100 ug/m3) w dniu 26.11.2019 r. na obszarze powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego. Link do…
środa, 08 maj 2019 12:16

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi), w terminie do 30 czerwca 2027…
WSPARCIE FINANSOWE DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU   Informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło Konkurs Ofert Azbest  2019!. Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1 Jednocześnie przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił…
W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych i prognozowanym utrzymywaniem się wysokich stężeń zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy…
W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych oraz przekroczeniem poziomu informowania na stanowisku pomiarowym w Radomsku zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy)…
poniedziałek, 05 listopad 2018 12:23

NORMY JAKOŚCI WĘGLA

Od 4 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz sposobu badania jakości tych paliw. Przepisy te zawarte są w czterech rozporządzeniach Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw…
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego…
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2018r. poz. 913 ze zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z…
środa, 02 maj 2018 12:26

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WESZŁA W ŻYCIE

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawiewprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.…
W dniu 14.11.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DNIA 24.10.2017 r. W SPRAWIE WPROWADZENIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGRANICZEŃ W ZAKRESIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW tzw. UCHWAŁA…
wtorek, 24 październik 2017 15:24

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA PRZYJĘTA

W DNIU 24.10.2017 r. SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WPROWADZENIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGRANICZEŃ W ZAKRESIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW tzw. UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji…
wtorek, 04 lipiec 2017 09:52

Spotkanie poświęcone walce ze smogiem

W dniach 6 – 7 lipca do naszego województwa przyjadą międzynarodowi eksperci, którzy doradzą, jak walczyć ze smogiem w regionie. Gospodarzem spotkania będzie marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.Wizyta jest efektem spotkań marszałka, związanych z pełnioną przez niego funkcją pierwszego wiceprzewodniczące…
Urząd Miasta Łodzi 26 czerwca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi. Termin składania wniosków upływa 7 lipca 2017…
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17.Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do…
czwartek, 02 marzec 2017 12:46

Program ograniczania niskiej emisji - PONE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił w dniu 1 marca 2017 roku nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu wymiany źródła ciepła obejmujące przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,…
W dniu 28 lutego 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego pod pozycją 1047 została opublikowana Uchwała Nr XXXIV/429/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka…
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16.02.2017 roku dotyczący przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10. treść komunikatu
W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju (link: EKO-prognoza).W…
W dniu 6 lutego 2017 r. stycznia w programie publicystycznym „Konfrontacje” emitowanym na antenie TV TOYA rozmawiano jak rozwiązać problem smogu.Gośćmi programu byli prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Krzysztof Wójcik - Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Michał Baryła…