Stacje pomiarowe manualne (18)

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdBelchatEdward

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°21'56,90'', szerokość: 51°21'23,79''

 • Adres

  Bełchatów, Edwardów 5

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdBrzeReform

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°45'20,77'', szerokość: 51°47'52,13''

 • Adres

  Brzeziny, Reformacka 1

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdKutnKosciu

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°22'05,47'', szerokość: 52°14'04,13''

 • Adres

  Kutno, Kościuszki 26

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdOpocCurieSk

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 20°16'55,80'', szerokość: 51°22'44,86''

 • Adres

  Opoczno, Curie-Skłodowskiej 5

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdPabiKilins

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°21'19,75'', szerokość: 51°39'47,45''

 • Adres

  Pabianice, Kilińskiego 4

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdPioTrKraPr

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°41'49,04'', szerokość: 51°24'15,86''

 • Adres

  Piotrków Trybunalski, Krakowskie Przedmieście 13

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, PM2,5, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdRadomsRoln

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°26'52,73'', szerokość: 51°04'04,25''

 • Adres

  Radomsko, Rolna 2

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdRawaNiepod

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 20°15'02,05'', szerokość: 51°45'39,15''

 • Adres

  Rawa Mazowiecka, Niepodległości 8

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdSieraPolna

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 18°44'05,63'', szerokość: 51°35'31,59''

 • Adres

  Sieradz, Polna 18/20

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdSkierKonop

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 20°08'57,76'', szerokość: 51°57'15,53''

 • Adres

  Skierniewice, Marii Konopnickiej 5

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdToMaSwAnto

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 20°01'00,43'', szerokość: 51°31'34,53''

 • Adres

  Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 43/45

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdUniejTermy

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 18°47'25,25'', szerokość: 51°58'17,99''

 • Adres

  Uniejów, Zamkowa 1

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdWieluPOW12

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 18°34'54,58'', szerokość: 51°13'04,18''

 • Adres

  Wieluń, P.O.W. 12

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdZduWoKrole

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 18°56'24,44'', szerokość: 51°36'05,18''

 • Adres

  Zduńska Wola, Królewska 10

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdLodzLegion

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°27'10,57'', szerokość: 51°46'35,10''

 • Adres

  Łódź, Legionów 1

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, PM2,5, B(a)P, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdLodzRudzka

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°26'05,43'', szerokość: 51°42'20,09''

 • Adres

  Łódź, Rudzka 60

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P, Arsen, Kadm, Nikiel, Ołów

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdLodzCzerni

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°31'47,23'', szerokość: 51°45'28,98''

 • Adres

  Łódź, Czernika 1/3

 • Parametry mierzone na stacji

  PM2,5

Additional Info

 • Kod krajowy stacji

  LdLowiczSien

 • Współrzędne geograficzne

  długość: 19°56'22,39'', szerokość: 52°06'21,07''

 • Adres

  Łowicz, ul. Henryka Sienkiewicza 62

 • Parametry mierzone na stacji

  PM10, B(a)P