Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych

Nowe programy ochrony powietrza obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

Plan działań krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej z uwagi na przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego

 

 

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA I PLANY DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH KTÓRE PRZESTAŁY OBOWIĄZYWAĆ Z KOŃCEM 2020 ROKU

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z PLANAMI DZIAŁAN KRÓTKOTERMINOWYCH

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH