Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych

Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024r.

 

Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023r.

Plan działań krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej z uwagi na przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego

 

 

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA I PLANY DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH KTÓRE PRZESTAŁY OBOWIĄZYWAĆ Z KOŃCEM 2020 ROKU

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z PLANAMI DZIAŁAN KRÓTKOTERMINOWYCH

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH