Publikacje

OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

Roczne oceny jakości powietrza publikowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Pięcioletnie oceny jakości powietrza publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Oceny jakości powietrza publikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (linki do stron z ocenami)

 

RAPORTY O STANIE ŚRODOWISKA

Raporty o stanie środowiska publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Raporty o stanie środowiska w Polsce publikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (linki do stron z raportami za poszczególne lata)

 

DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ RZĄD LUB MINISTRÓW

 

RAPORTY EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRO

DOWISKA (European Environment Agency)

 

INNE PUBLIKACJE