Ładowanie

  • Bardzo Dobrze
  • Dobrze
  • Umiarkowanie
  • Dostatecznie
  • Źle
  • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim