Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 3.30
 • 7.50
 • 312.00
 • 92.30
 • 21
 • 14
 • 1.40
 • 7.70
 • 246.00
 • 14
 • 4
 • 4.00
 • 14.30
 • 295.00
 • 35
 • 2.20
 • 9.30
 • 325.00
 • 78.40
 • 16
 • 1.80
 • 2.00
 • 84.80
 • 5.90
 • 8.60
 • 86.70
 • 16
 • 29.60
 • 501.00
 • 26
 • 4.70
 • 8.80
 • 286.00
 • 89.10
 • 18
 • 9
 • 1.30
 • 11.40
 • 94.70
 • 3