Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 5.50
 • 16.00
 • 406.00
 • 20
 • 4.90
 • 12.30
 • 296.00
 • 35
 • 15
 • 2.90
 • 8.70
 • 429.00
 • 23
 • 4.00
 • 8.20
 • 334.00
 • 53.20
 • 16
 • 2.00
 • 4.00
 • 54.80
 • 4.00
 • 8.90
 • 52.20
 • 23
 • 19.60
 • 571.00
 • 0.65
 • 29
 • 58.00
 • 18
 • 15