Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 4.20
 • 12.60
 • 538.00
 • 25.70
 • 64
 • 35
 • 5.20
 • 13.00
 • 498.00
 • 36
 • 33
 • 5.30
 • 23.40
 • 881.00
 • 52
 • 6.00
 • 20.20
 • 583.00
 • 13.90
 • 46
 • 4.50
 • 7.20
 • 34.80
 • 7.40
 • 12.10
 • 17.20
 • 40
 • 11.30
 • 401.00
 • 41
 • 4.70
 • 11.10
 • 488.00
 • 28.80
 • 35
 • 30
 • 4.30
 • 12.10
 • 24.30
 • 46