Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 2.30
 • 13.00
 • 326.00
 • 54
 • 2.10
 • 12.40
 • 320.00
 • 27
 • 2.80
 • 12.30
 • 338.00
 • 104.50
 • 51
 • 3.90
 • 6.00
 • 110.20
 • 3.90
 • 8.50
 • 109.70
 • 57
 • 0.22
 • 50
 • 106.50
 • 27
 • 9
 • 2.30
 • 3.80
 • 109.80
 • 34