Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Inspekcja Ochrony Środowiska

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 1.50
 • 4.40
 • 321.00
 • 15
 • 1.70
 • 3.80
 • 308.00
 • 17
 • 6
 • 1.70
 • 3.20
 • 309.00
 • 17
 • 3.60
 • 6.90
 • 312.00
 • 35.70
 • 15
 • 1.30
 • 5.60
 • 42.90
 • 5.90
 • 16.50
 • 25.60
 • 14
 • 7.40
 • 392.00
 • 0.45
 • 11
 • 37.50
 • 12
 • 7
 • 1.40
 • 5.50
 • 34.80
 • 19