UWAGA!!! PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO I INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Data publikacji: 19.01.2021

W związku ze stwierdzonymi i prognozowanymi wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego Inspekcja Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniach poziomu alarmowego (PI=150 ug/m3) oraz poziomu informowania (PI=100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 18.01.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia tych poziomów w dniu 19.01.2021 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło w dniu 18.01.2021 r. na stacjach: Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 156,2 ug/m3, Gajew (gm. Witonia) (LdGajewUjWod) – 186,4 ug/m3.
Przekroczenia poziomu informowania wystąpiło w dniu 18.01.2021 r. na stacjach; Łódź ul. Gdańska 16 (LdLodzGdansk) - 124,1 ug/m3, Łódź ul. Czernika 1/3 (LdLodzCzerni) - 102 ug/m3, Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) - 101,9 ug/m3, Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr) - 112,3 ug/m3, Kutno ul. 1 Maja 7 (LdKutn1Maja7MOB) - 118,9 ug/m3.

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 19.01.2021 r. dotyczy miasta Łowicz (centrum miasta).
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 19.01.2021 r. obejmuje obszary na terenie powiatów:  tomaszowski (płn-wsch część m. Tomaszów Maz, miejscowość Luboszewy), zgierski (płn-wsch. część m. Głowno, miejscowość Kamień), m. Skierniewice (płn. część miasta), pow. skierniewicki (miejscowości Mokra, Mokra Prawa, Miedniewice przy granicy z m. Skierniewice), łowicki (miejscowości Bełchów, Kocierzew Północny, Ostrów, tereny przy zachodniej granicy m. Łowicz), m. Łowicz (tereny wokół centrum miasta).

Link do prognozy: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego Mieszkańcom zaleca się:

 • ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce;

 • ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni;

 • unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania przekroczenia lub ryzyka przekroczenia poziomu informowania;

 • ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz;

 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty;

 • ograniczenie wszelkich prac powodujących nadmierne pylenie, takie jak:

  • prace rozbiórkowe,

  • prace kamieniarskie,

  • zamiatanie mechaniczne na sucho;

 • zrezygnowanie z palenia w kominkach (nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów pozostałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania) - dotyczy strefy aglomeracja łódzka (miast: Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Łodzi, Pabianic, Zgierza).

Dla obszaru objętego ryzykiem przekroczenia poziomu alarmowego zakazuje się palenia w kominkach (nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów pozostałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania) - dotyczy całego województwa łódzkiego poza strefą aglomeracja łódzka.

Treść komunikatu.