Informacje i ostrzeżenia o przekroczeniach

KOMUNIKATY PUBLIKOWANE PRZEZ
INSPEKGJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA

ROK 2019

 

Komunikat Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 21.01.2019 roku dotyczący przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

treść komunikatu

 

Lata poprzednie