Informacje i ostrzeżenia o przekroczeniach

KOMUNIKATY PUBLIKOWANE PRZEZ
INSPEKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA

ROK 2021

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 14.11.2021 roku dotyczące ryzyka wystapienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3)dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego  w dniu 14.11.2021 r.

Prognozowane na dzień 14.11.2021 r. ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

obejmuje: Miasto Łódż oraz dzielnicę Łódż- Śródmieście.

treść powiadomienia

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 14.11.2021 roku dotyczące ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 14.11.2021 r.
Prognozowane na dzień 14.11.2021 r. ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
obejmuje: Miasto Łódź, Miasto Zgierz.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 12.11.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacji:

Brzeziny ul. Reformacka 1 (LdBrzeReform)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 11.10.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacji:

Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 14.06.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacji:

Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 14.04.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacjach:

Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr)

Zduńska Wola ul. Królewska 10 (LdZduWoKrole)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 01.04.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 31.03.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 106,8 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacji:

Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 26.03.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 152,8 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.03.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3)dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 25.03.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniu 26.03.2021 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 114,3 μg/m3.

Prognozowane na dzień 26.03.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: m. Radomsko (obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia).

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 25.03.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacji:

Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 10.03.2021 roku dotyczące przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3), które wystąpiło na stacji:

Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta)

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 10.03.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 09.03.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 120,0 μg/m3.

treść powiadomienia


 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 04.03.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 03.03.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw) – 118,0 μg/m3,
Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 135,8 μg/m3,
Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMob) – 104,8 μg/m3,
Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr) – 115,5 μg/m3,
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 129,9 μg/m3,
Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) – 125,0 μg/m3.

treść powiadomieniaPowiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 25.02.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw) – 124,9 μg/m3,
Łódź ul. Gdańska 16 (LdLodzGdansk) – 104,8 μg/m3,
Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 134,7 μg/m3,
Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMob) – 111,1 μg/m3,
Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr) – 121,5 μg/m3,
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 128,2 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 25.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 24.02.2021 r. oraz o możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniu 25.02.2021 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 130,1 μg/m3,
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 136 μg/m3.

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 25.02.2021 r. obejmuje powiaty: piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, tomaszowski, bełchatowski, pajęczański, zduńskowolski, sieradzki, wieluński, wieruszowski.
Na podstawie wyników pomiarów prognozuje się również przekroczenie poziomu informowania dla powiatów: zgierskiego, pabianickiego, m. Łódź, radomszczańskiego.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 24.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 23.02.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Kutno ul. 1 Maja 7 (LdKutn1Maja7MOB) – 101,4 μg/m3.

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 24.02.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniach 24.02.2021 r. i 25.02.2021 r.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 24.02.2021 r. obejmuje: powiat bełchatowski.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 25.02.2021 r. obejmuje: powiat bełchatowski, radomszczański, pajęczański, wieluński.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 23.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 22.02.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) - 107,4 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 22.02.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniach 22.02.2021 r. i 23.02.2021 r.

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 22.02.2021 r. obejmuje: powiat radomszczański.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania w dniu 23.02.2021 r. obejmuje: powiat opoczyński.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 18.02.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniu 18.02.2021 r.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania obejmuje: powiat zgierski (rejon miasta Zgierz i Ozorków) i powiat łowicki (rejon miasta Łowicz).

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 17.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 16.02.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 102,3 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 16.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 15.02.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 103 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 11.02.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 10.02.2021 r.
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Gajew (gm. Witonia) (LdGajewUjWod) – 105,1 μg/m3,
Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMob) – 135,4 μg/m3,
Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw) – 117,3 μg/m3,
Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 141 μg/m3,
Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr) – 113,6 μg/m3,
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) – 142 μg/m3,
Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) - 150 μg/m3.

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 11.02.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniu 11.02.2021 r.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania obejmuje: Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych), Radomsko - obszar zlokalizowany w gminie miasto Radomsko (obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia).

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 10.02.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniu 10.02.2021 r.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania obejmuje: obszar zabudowany Zgierza (centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia), obszar zabudowany miasta Łask - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych), centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego (teren zwartej zabudowy), obszar zabudowany Radomska (centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia), miasto Opoczno.

treść powiadomienia


Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 19.01.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) oraz poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 18.01.2021 r.
Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 156,2 μg/m3, Gajew (gm. Witonia) (LdGajewUjWod) – 186,4 μg/m3.
Przekroczenia poziomu informowania wystąpiło na stacjach; Łódź ul. Gdańska 16 (LdLodzGdansk) - 124,1 μg/m3, Łódź ul. Czernika 1/3 (LdLodzCzerni) - 102 μg/m3, Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) - 101,9 μg/m3, Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr) - 112,3 μg/m3, Kutno ul. 1 Maja 7 (LdKutn1Maja7MOB) - 118,9 μg/m3.

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 19.01.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) oraz poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze wojewóztwa łódzkiego w dniu 19.01.2021 r.
Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dotyczy miasta Łowicz (centrum miasta).
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania obejmuje obszary na terenie powiatów:  tomaszowski (płn-wsch część m. Tomaszów Maz, miejscowość Luboszewy), zgierski (płn-wsch. część m. Głowno, miejscowość Kamień), m. Skierniewice (płn. część miasta), pow. skierniewicki (miejscowości Mokra, Mokra Prawa, Miedniewice przy granicy z m. Skierniewice), łowicki (miejscowości Bełchów, Kocierzew Północny, Ostrów, tereny przy zachodniej granicy m. Łowicz), m. Łowicz (tereny wokół centrum miasta).

treść powiadomienia

 

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 18.01.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 17.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB) – 123,6 μg/m3.
Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 18.01.2021 roku, dotyczące możliwości przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze: m. Łódź- środkowo-południową część miasta, północną część Łodzi przy granicy z m. Zgierz, północno-zachodnia część Łodzi przy granicy z Aleksandrowem Łódzkim, zachodnia część Teofilowa; powiatu zgierskiego – wschodnia, południowo-wschodnia, południowo-zachodnia część m. Zgierza, centralna i południowa część Ozorkowa, wschodnia część m. Sokolniki Las, centralna i wschodnia część Aleksandrowa Łódzkiego, Rąbień; powiatu zduńskowolskiego - Zduńska Wola północno-zachodnia część miasta przy granicy z m. Opiesin, m. Opiesin; powiatu łódzkiego wschodniego – gmina Rzgów przy granicy z m. Łódź, Starowa Góra, Gadka Stara; powiatu łowickiego - obszar miasta Łowicz.

treść powiadomienia

Powiadomienie Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 09.01.2021 roku dotyczące przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa łódzkiego w dniu 08.01.2021 r. Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) – 114,6 μg/m3.

treść powiadomienia

 

Lata poprzednie