UWAGA!!! ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYSOKIMI STĘŻENIAMI PYŁU ZAWIESZONEGO

Data publikacji: 15.02.2017

W związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie (link: www.powietrze.lodzkie.pl) oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 (link: prognozy) lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju (link: EKO-prognoza).
W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do poniższych zaleceń.

Mieszkańcom zaleca się:

•    korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
•    wspólne podróżowanie,
•    korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
•    stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
•    stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
•    zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
•    unikanie przebywania na otwartej przestrzeni; pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych; zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni; unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.; korzystanie z porad medycznych,
•    stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
•    ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowy-mi, np. dmuchaw do liści,
•    jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,
•    ograniczenie spalania w kominkach,
•    śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego.